HOSPIC U SVATÉ ALZBĚTY

HOSPIC U SVATÉ ALZBĚTY
Kolektiv zaměstnanců, přátel a partnerů spol. NetDevelopment příspěl v roce 2017 sbírkou na zaměstnance i pacienty z Hospicu u Svaté Alžběty v Brně celkovou částkou 12 400 Kč